• We deliver to:
  • DE Deutschland
  • AT Österreich
  • BE Belgien
  • FR Frankreich
  • IT Italien
  • LU Luxemburg
  • NL Niederlande
  • CH Schweiz

Zoeken

 

Winkelwagen  

Geen producten

0,00 EUR Verzendkosten
0,00 EUR btw
0,00 EUR Totaal

Prijzen zijn incl. btw

Winkelwagen Afrekenen

Info over herroeping – herroepingsrecht

U hebt het recht binnen de veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de verzender of transporteur is, de koopwaar in bezit genomen heeft.
Om het herroepingsrecht te kunnen doen gelden, moet u ons (Feine Medien GmbH, Thorsten Gervers, Am Schrapershof 27, 47447, Moers, support@esstische.de) met een duidelijke verklaring (bv. een met de post verstuurde brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit dit contract te herroepen. U kunt daartoe het bijgevoegde model voor een herroepingsformulier gebruiken. Dit is evenwel niet verplicht.
Om de herroepingsplicht te handhaven, is het voldoende dat u de mededeling over het doen gelden van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn stuurt.

Gevolgen van de herroeping
Indien u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief alle leverkosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die ontstaan zijn doordat u gekozen hebt voor een andere levering als de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering) onmiddellijk terugbetalen en dit ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping ontvangen hebben. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel als dat wat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders werd afgesproken; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de koopwaar teruggekregen hebben of tot u ons het bewijs geleverd heeft dat u ons de koopwaar teruggestuurd heeft, naargelang van wat het vroegst heeft plaatsgevonden.
U dient de koopwaar onmiddellijk, en in elk geval binnen de veertien dagen vanaf de dag dat u ons hebt geïnformeerd over de herroeping van het contract, terug te sturen of terug te geven, aan ons of aan Feine Medien GmbH Thorsten Gervers Am Schrapershof 27 47447 Moers. De termijn is gegarandeerd als u de koopwaar voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. U draagt de directe kosten van de terugzending van de koopwaar, die normaal met de post kan teruggestuurd worden. Wij dragen de kosten van de terugzending van de koopwaar die wegens zijn hoedanigheid niet met de gewone post kan teruggestuurd worden. U draagt enkel de verantwoordelijkheid voor een eventueel waardeverlies van de koopwaar indien dit waardeverlies terug te voeren is op een voor de controle van de kwaliteit, de eigenschappen en het functioneren van de koopwaar niet noodzakelijke omgang met uzelf.
Het herroepingsrecht bestaat niet bij de volgende contracten:

  • Contracten over de levering van koopwaar die niet geprefabriceerd is en waarvan de productie voortgevloeid is uit een persoonlijke keuze of bepaling door de verbruiker of die duidelijk afgestemd is op de persoonlijke behoeften van de verbruiker.

Productoverzicht