• We deliver to:
  • DE Deutschland
  • AT Österreich
  • BE Belgien
  • FR Frankreich
  • IT Italien
  • LU Luxemburg
  • NL Niederlande
  • CH Schweiz

Zoeken

 

Winkelwagen  

Geen producten

0,00 EUR Verzendkosten
0,00 EUR btw
0,00 EUR Totaal

Prijzen zijn incl. btw

Winkelwagen Afrekenen

Gegevensbescherming
Wij waarderen uw interesse voor onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we gedetailleerde informatie over de afhandeling van uw gegevens.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevensU kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie op te geven. We slaan alleen gegevens op zonder betrekking tot uw persoon, zoals de naam van uw Internet Service Provider, de pagina van waaruit u ons bezoekt of de naam van het gevraagde bestand.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod te verbeteren en laten geen conclusies toe over uw persoon. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u ze in verband met uw bestelling of bij de opening van een klantenaccount of bij de registratie voor onze Newsletter vrijwillig meedeelt. We gebruiken de door u meegedeelde informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor de verwerking van uw bestelling. Met de volledige afwikkeling van het contract en volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd. Na afloop van de fiscale en commerciële opslagperiodes worden ze vernietigd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens. Bij de registratie voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor promotionele doeleinden gebruikt totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. U kunt op elk moment uitschrijven.
We slaan de contracttekst op en sturen u de ordergegevens via e-mail. De algemene voorwaarden kunt u te allen tijde hier /content/6/tos.html inzien. Eerdere bestellingen kunnen worden bekeken in uw klantenaccount.

Gebruik van Cookies
Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende bladzijden zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer vernietigd (zgn. Session-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en laten ons of onze partnerbedrijven toe uw browser bij uw volgende bezoek  te herkennen (permanente cookies).U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen over hun acceptatie. U kunt cookies ook  voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Bij de niet-acceptatie van cookies kan de functionaliteit van onze site worden beperkt.

Webanalyse met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (´Google´). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ´cookies´, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google toch worden afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragssluitende staten van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren aan de website-exploitant. Google zal uw IP-adres, verkregen via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browsersoftware; evenwel wijzen wij erop dat u in dit geval eventueel niet in staat bent om alle functies van deze website in hun volle omvang te gebruiken. U kunt daarenboven ook de registratie verhinderen van de door het cookie gegenereerde gegevens, die betrekking hebben op  uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), evenals voorkomen dat Google deze gegevens verwerkt. Download en installeer daartoe u de via de volgende link beschikbaar gestelde browser-plugin:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Het gebruik van plugins van Google+ (bv. de knop ´+1´)
Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (´Plugins´) van het sociale netwerk Google+ gebruikt, dat beheerd wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (´Google´). De plugins zijn bijv. herkenbaar aan knoppen met het teken ´+1´ op een witte of gekleurde achtergrond. Een overzicht van de Google-plugins en hoe ze er uitzien, vindt u hier: https://developers.google.com/+/plugins Wanneer u een pagina van ons weboptreden oproept, die zo´n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de plug-ins wordt door Google direct aan uw browser doorgegeven en geïntegreerd in de pagina. Door de integratie ontvangt Google de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen profiel bij Google+ hebt of als u op dat moment niet aangemeld bent bij Google+.Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd bij Google+, kan Google het bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Google +-profiel. Als u de plugins gebruikt, bijvoorbeeld door te drukken op de ´+1´-knop, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks verzonden naar een Google-server en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien ook op Google+ gepubliceerd en getoond aan uw contacten op Google+. Voor doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijst aan uw profiel op Google+, moet u voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Google+.U kunt het laden van de Google-plugins ook met Add-Ons voor uw browser compleet verhinderen, bv. met de script blocker ´NoScript´ (https://noscript.net/)

Het gebruik van Facebook-plugins
Op onze site worden zogenaamde Social Plugins (´plug-ins´) gebruikt van het sociale netwerk Facebook, dat beheerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (´Facebook´) wordt bediend). De plugins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de woorden ´sociale plug-in van Facebook´ of ´Facebook Social Plugin´. Een overzicht van de Facebook-plugins en hoe ze er uitzien vindt u hier: https://developers.facebook.com/plugins Wanneer u een pagina van onze website oproept die zo´n Social Plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en geïntegreerd in de pagina. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen Facebook-profiel hebt of op dat moment niet ingelogd bent bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgegeven aan een Facebook-server in de VS en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Facebook-profiel. Als u de plugins gebruikt, bijvoorbeeld drukt op de ´Vind ik leuk´-knop of een commentaar schrijft, wordt deze informatie eveneens direct doorgegeven aan een Facebook-server en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien ook op uw Facebook-profiel geplaatst en getoond aan uw Facebook-vrienden. Voor doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals voor uw rechten en instellingenopties ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct koppelt aan uw Facebook-profiel, moet u zich voordat u onze website bezoekt uitloggen bij Facebook. U kunt het laden van de Facebook-plugins ook met add-ons voor uw browser volledig  verhinderen, bijvoorbeeld met de ´Facebook Blocker´(https://webgraph.com/resources/facebookblocker/)

Doorgeven van persoonsgegevens
Een overdracht van uw gegevens gebeurt aan het met de levering belaste verzendbedrijf, voor zover dit noodzakelijk is om de goederen te leveren. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij uw betalingsgegevens verder aan de met de betaling belaste kredietinstelling.

Informatierecht

Volgens de Duitse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en ev. een recht op correctie, blokkeren of wissen van data.

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, de bekendmaking, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en herroeping van verleende toestemmingen, neem a.u.b. contact op met:
Thorsten Gervers, Am Schrapershof 27, 47447 Moers.

Versleuteling van persoonsgegevens

Gegevensbeveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden in het bestelproces beveiligd via
SSL via het internet getransporteerd. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsgegevens steeds vertrouwelijk te behandelen en het browservenster sluiten als u de communicatie met ons besloten hebt, in het bijzonder als u uw computer met anderen deelt.


Herhaling van toestemmingsverklaringen
Ik wil graag regelmatig interessante aanbiedingen ontvangen via e-mail. Mijn e-mailadres wordt niet verdergegeven aan andere bedrijven. Deze toestemming om mijn e-mailadres voor reclamedoeleinden te gebruiken kan ik te allen tijde herroepen voor de toekomst, door te klikken op de link ´Uitschrijven´ aan het einde van de nieuwsbrief of de afmeldfunctie op deze site te gebruiken.


Aanwijzing voor het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles

Soliditeitscontrole en Scoring
Zover we in levering zonder tegenprestatie treden, bv. bij koop op rekening, winnen wij als garandering van onze rechtmatige belangen ev. kredietinfo in op basis van wiskundige statistische methoden in de SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Daartoe bezorgen wij de voor een kredietcontrole noodzakelijke persoonlijke gegevens aan SCHUFA Holding AG en gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid op wanbetaling voor een evenwichtig besluit over het opstellen, de uitvoering of beëindiging van het contract. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (Score-waarden) inhouden, die zijn berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige statistische methoden en in welker berekening onder andere adresgegevens instromen. Met uw bescherming verdienende belangen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen rekening gehouden.

Verzameling en verwerking van uw gegevens
U kunt onze website principieel bezoeken zonder data over uw persoon op te geven. Als u zich als registreert, koopwaar bestelt, zich abonneert op onze nieuwsbrief of bepaalde functies van onze website gebruikt, worden persoonlijke gegevens verzameld. Gedetailleerde informatie over de aard en omvang van het verzamelen van gegevens zijn te vinden op de respectievelijke pagina´s. Uw gegevens worden verwerkt op servers in Canada,
dat een met de EU vergelijkbaar hoog niveau van gegevensbescherming heeft. Wij verwerken uw gegevens ook op servers in de Verenigde Staten die niet over een even hoog niveau van gegevensbescherming beschikken als de staten van de Europese Economische Ruimte. Onze dienstverlener in de Verenigde Staten maakt evenwel deel uit van het ´Safe Harbour´-programma, zodat uw gegevens op gepaste wijze worden beschermd.

Gebruik en doorgeven van uw gegevens
We gebruiken de door u meegedeelde informatie in de eerste plaats voor de orderverwerking. Voor dit doel worden, indien nodig, uw gegevens doorgegeven aan andere bedrijven, bijvoorbeeld aan dergelijke leveranciers die u de producten rechtstreeks van de fabriek bezorgen. Deze bedrijven mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de orderverwerking en niet voor andere doeleinden. Met uw toestemming kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor de verzending van onze Newsletter, die u op elk moment kunt afzeggen.

Recht van bezwaar
Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor het nakomen en de afwikkeling van uw bestelling. Bij de registratie voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen promotionele doeleinden gebruikt totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. U kunt op elk moment uitschrijven.

Uw toestemming voor het gebruik van de door u meegedeelde informatie kan op elk moment worden herroepen met onmiddellijk effect voor de toekomst, door u af te melden voor de nieuwsbrief. Hetzelfde geldt ook voor een eventueel gegeven toestemming voor het opslaan van uw klantgegevens. Uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen onder ´Mijn account > Uw persoonlijke gegevens´.

Productoverzicht